مرور برچسب

واکسیناسیون

نمی دانیم پرستاران تا چه زمانی با واکسیناسیون ایمن هستند

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران گفت:‌ نمی دانیم واکسیناسیون پرستاران تا چه زمانی آنها را ایمن نگه می دارد و باید بررسی های لازم انجام شود تا در صورت نیاز دوز سوم به پرستاران تزریق شود.