مرور برچسب

شورای عالی ترابری

بلیت قطار مشهد با اعلام تعطیلی ۶ روزه تهران ۷۰۰ هزار تومان شد

اگرچه نرخ بلیت قطارهای مسافری زیر ۵ ستاره تابع نرخ اعلامی شورای عالی ترابری است، اما نرخ بلیت قطارهای ۵ ستاره با مجوز این شورای عالی، آزاد است که در تعطیلات اخیر به ۷۰۰ هزار تومان رسید.