مرور برچسب

ساخت و تولید واکسن کرونا

موافقت سازمان بهداشت جهانی با انتقال واکسن ساخت ایران

در دیدار رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران با مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی، دو طرف بر همکاری در زمینه مدیریت بیماری کرونا از طریق انتقال تجارب هلال‌احمر در این خصوص و همچنین انتقال واکسن کووبر