مرور رده

سبک زندگی

کدام افراد بالای ۴۰ سال مشمول تزریق دوز سوم واکسن کرونا هستند

رئیس اداره ایمن سازی وزارت بهداشت، از امکان تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۴۰ سال که از واکسن های سینوفارم، برکت و بهارات در دوزهای اول و دوم استفاده کرده اند، خبر داد.