مرور رده

سبک زندگی

استایل آقایان دانشجو

دانشگاه‌ هم آداب خاص خود را دارد، هم استایل مخصوص به‌خود. بنابراین، مهم است که دانشجوها حداقل‌ترین نکات تیپ دانشجویی را مدنظر قرار‌دهند. البته این بار نوبت آقایان دانشجوست.