کانادا برنامه سطوح مهاجرتی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۴ را اعلام کرد

دولت کانادا برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۲-۲۰۲۴ را به تازگی اعلام کرده است.

کانادا سطح جذب مهاجر را بار دیگر افزایش داده است. قرار است امسال به جای ۴۱۱,۰۰۰ مهاجر، حدود ۴۳۲,۰۰۰ مهاجر را جذب کند.

اعلام این برنامه حدوداً ساعت ۳:۳۵ بعد از ظهر ۱۴ فوریه به وقت استاندارد شرقی انجام گرفت.

قرار است کانادا طی سه سال آتی به شرح زیر مهاجران را جذب کند:‌

  • سال ۲۰۲۲:‌ ۴۳۱,۶۴۵ مقیم دائم
  • سال ۲۰۲۳:‌ ۴۴۷,۰۵۵ مقیم دائم
  • سال ۲۰۲۴: ۴۵۱,۰۰۰ مقیم دائم

این برنامه در راستای توازن بخشی به نیازهای کشورمان و الزامات بین‌المللی تعیین شده است. این برنامه مهاجرتی بر جذب نیروی کار ماهری متمرکز است که به اقتصاد کانادا کمک خواهند کرد و کمبود نیروی کار کانادا را رفع خواهند کرد و در عین حال به اهمیت متحد کردن اعضای خانواده‌ها و آسیب پذیرترن اقشار جهان که پناهجو هستند هم واقف است. تمرکز ما همچنان به احیای اقتصاد از طریق نگه داشتن تازه واردان در مناطقی است که در اقتصاد، نیروی کار و جمعیت با چالش‌های جدی روبرو هستند. من به دستاوردهایی که کانادا تا کنون بدست آورده، افتخار می‌کنم و صبر می‌کنم ببینم تازه واردان چگونه کانادا را به مقصد مهاجرتی برتر جهان تبدیل خواهند کرد.”

در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۶ درصد مهاجران جدید از طریق مسیرهای مهاجرتی اقتصادی/کاری نظیر اکسپرس انتری، برنامه مهاجرت استانی (PNP) و برنامه اقامت موقت به اقامت دائم (TR2PR) که از سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شده وارد کانادا خواهند شد.

برنامه مهاجرت استانی، اصلی‌ترین برنامه جذب مهاجران اقتصادی/کاری است و اداره مهاجرت کانادا انتظار دارد ۸۳,۵۰۰ تازه وارد را از طریق PNP بپذیرد. اداره مهاجرت برای سال جاری پذیرش مهاجر از طریق اکسپرس انتری را نصف کرده اما قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ پذیرش‌های اکسپرس انتری را به سطح عادی برگرداند و قرار است آن زمان ۱۱۱,۵۰۰۰ متقاضی اکسپرس انتری را جذب کند.

برنامه سطوح مهاجرت ظاهرا حاکی از آن است که اداره مهاجرت موقتا پذیرش های اکسپرس انتری را کاهش می دهد تا بتواند از طریق برنامه اقامت موقت به اقامت دائم، مهاجر جذب کند. اداره مهاجرت قصد دارد از طریق برنامه TR2PR در سال ۲۰۲۲ به ۴۰,۰۰۰ مهاجر اقامت دائم دهد و تا سال ۲۰۲۳ این عدد را به ۳۲,۰۰۰ نفر برساند.

ضمنا دراوهای اکسپرس انتری همچنان هر دو هفته یک بار برگزار خواهند شد و اداره مهاجرت به درخواست‌های اکسپرس انتری رسیدگی می کند.

علاوه بر این، برنامه مهاجرت استانی اکثر استان‌ها و مناطق کانادا فعالیت می‌کنند و دعوتنامه‌های PNP از آغاز همه گیری کرونا صادر شده‌اند.

دسته مهاجرت خانوادگی، ۲۴ درصد پذیرش‌ها را در سال ۲۰۲۲ تشکیل خواهد داد و ۸۰,۰۰۰ نفر از طریق ویزای اسپانسرشیپ همسر و فرزند و ۲۵,۰۰۰ نفر هم از طریق برنامه والدین و پدر/مادربزرگ‌ها (PGP) وارد کانادا خواهند شد. اداره مهاجرت در این برنامه سطوح مهاجرتی جدید، پذیرش مهاجر از طریق برنامه PGP را نسبت به برنامه مهاجرتی قبلی اندکی افزایش داده است (حدود ۱,۵۰۰ نفر).

۲۰ درصد باقی مهاجران، از طریق برنامه‌های بشردوستانه و پناهندگی وارد کانادا خواهند شد. این نسبت به برنامه سطوح مهاجرتی قبلی کانادا، حاکی از افزایش ۵ درصدی دارد و احتمالا تابعی است از قصد کانادا برای اسکان ۴۰,۰۰۰ پناهجوی افغان طی سال‌های آتی. افزایش جذب مهاجر بر مبنای اهداف بشردوستانه باعث می‌شود که مهاجران دسته اقتصادی و خانوادگی درصد کمی را نسبت به معمول تشکیل دهند هرچند هر دوی این دسته‌ها سهم بالاتری از تازه واردان کانادا در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را تشکیل خواهند داد؛ چرا که کانادا قصد دارد با تمام شدن عملیات اسکان پناهجویان افغان، پناهجویان کمتری را بپذیرد.

دسته مهاجرتی ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴
اقتصادی/کاری ۲۴۱,۸۵۰ ۲۵۳,۰۰۰ ۲۶۷,۷۵۰
خانوادگی ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۹,۵۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
پناهندگی ۷۶,۵۴۵ ۷۴,۰۵۵ ۶۲,۵۰۰
بشردوستانه ۸,۲۵۰ ۱۰,۵۰۰ ۷,۷۵۰
مجموع ۴۳۱,۶۴۵ ۴۴۷,۰۵۵ ۴۵۱,۰۰۰

این برنامه سطوح مهاجرتی که اعلام شده، اولین برنامه سطوح مهاجرتی جدید از اکتبر ۲۰۲۰ تا کنون بود.

طبق قانون اصلی مهاجرت کانادا که قانون صیانت از مهاجرت و پناهجویان یا به اختصار IRPA نام دارد، دولت کانادا باید از اول نوامبر هر سال که پارلمان جلسه دارد برنامه مهاجرتی خود را اعلام کند. هرچند اعلام برنامه مهاجرتی سال پیش به خاطر برگزاری انتخابات سپتامبر، اعلام نشد.

برنامه سطوح مهاجرتی، سیستم مهاجرت به کانادا را هدایت می‌کند. این برنامه تعداد مهاجرانی را که کانادا از طریق برنامه‌های مختلف فدرال و استانی جذب می‌کند را مشخص می‌کند. سپس اداره مهاجرت کانادا و استان‌ها، عملیات خود را بر اساس این برنامه تنظیم می‌کنند تا اطمینان یابند که می‌توانند تعداد تعیین شده مهاجران را جذب کرده و آن‌ها را اسکان داده و با جامعه و بازار کار خود تطبیق دهند.

تا سال ۲۰۱۵ کانادا سالانه حدود ۲۵۰,۰۰۰ مهاجر را جذب کرد. در سال ۲۰۱۶ هدف مهاجرتی جدیدی را برای جذب سالانه ۳۰۰,۰۰۰ مهاجر اعلام کرد. قبل از محدودیت‌های سفر به کانادا در پاندمی کرونا، هدف مهاجرتی کانادا ۳۴۰,۰۰۰ مهاجر در سال بود اما با آمدن پاندمی کرونا، مهاجرت به زیر ۲۰۰,۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۰ رسید.

سپس دولت کانادا در اکتبر ۲۰۲۰ به صورت ناگهانی اعلام کرد که قرار است برای ترمیم اقتصاد خود در پساکرونا، از این به بعد سالانه از ۴۰۰,۰۰۰ نفر استقبال کند. این عدد در تاریخ کانادا بالاترین بود.

سال پیش کانادا با اعطای اقامت دائم به ۴۰۵,۰۰۰ نفر، رکوردشکنی کرد. اکثر آن‌ها داخل کانادا بودند و صرفا وضعیت خود را به اقامت دائم تبدیل کردند. قبل از پاندمی کرونا اکثر مهاجران جدید از خارج از کانادا وارد کانادا می‌شدند.

در سال ۲۰۲۱، ۶۲ درصد مهاجران جدید از طریق مسیرهای مهاجرتی اقتصادی نظیر اکسپرس انتری، برنامه مهاجرت استانی و مسیرهای مهاجرتی کبک وارد کاناددا شدند.

سال پیش حدود ۲۰ درصد هم از طریق دسته خانوادگی یعنی ویزای اسپانسرشیپ همسر و فرزند و برنامه والدین و پدر/مادربزرگ‌ها وارد کانادا شدند.

مجموعا ۱۵ درصد هم از طریق برنامه‌های بشردوستانه و پناهندگی وارد کانادا شدند.

ورود باقی مهاجران هم تحت عنوان «سایر روش‌های مهاجرتی» دسته بندی شده است.

کانادا برای پشتیبانی از اقتصاد و وضعیت مالی خود، سطح جذب مهاجرت را افزایش داده است. به خاطر پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد برای افزایش جمعیت و پشتیبانی از اقتصاد و نیروی کار خود، به مهاجران بیشتری نیاز دارد. کانادا به مهاجران بیشتری نیاز دارد تا نیروی کار بیشتری داشته باشد که در نتیجه، این نیروی کار، مالیات مورد نیاز برای حمایت از خدمات اجتماعی مهم نظیر سلامت و آموزش را بپردازد. کانادا در افزایش مهاجرت، اهداف اجتماعی خاص را هم در نظر دارد: متحد کردن اعضای خانواده‌ها، ارائه کمک‌های بشرردوستانه و تقویت میراث فرانسه زبان‌ها.

مهاجرت بی شک در پاندمی کرونا اهمیتی بیشتر یافته است. دولت‌های سراسر کانادا به خاطر افزایش مخارج در پاندمی و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی، با کسری بودجه مواجه‌اند. علاوه بر این، کارفرمایان سراسر کانادا به خاطر پیر شدن جمعیت، تغییرات عمده در اقتصاد کانادا طی پاندمی کووید و کاهش ورود مهاجران از خارج از کانادا، با کمبود نیروی کار هم مواجه‌اند.

برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۳-۲۰۲۵ اول نوامبر ۲۰۲۲ اعلام خواهد شد

به غیر از این سناریوی بسیار غیرمحتمل که کانادا برای دومین بار پیاپی انتخابات برگزار کند، دولت کانادا قانوناً موظف است دومین برنامه سطوح مهاجرت سال جاری را نهایتا سه شنبه اول نوامبر اعلام کند. این برنامه جایگزین همین برنامه اعلام شده در چهاردهم فوریه خواهد شد.

همانطور که گفتیم برنامه اعلام شده در سال ۲۰۲۱ به خاطر برگزاری انتخابات فدرال سپتامبر اعلام نشد.

برنامه سطوح مهاجرت ۲۰۲۳-۲۰۲۵ همان برنامه‌ای خواهد بود که به صورت عادی زمانبندی شده است.

Rate this post

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.