فرزندان مهاجران نسبت به متوسط کانادا، تحصیلکرده‌تر و درآمد بیشتری دارند

مطالعه جدید اداره آمار کانادا نشان می‌دهد که فرزندان مهاجران نسبت به کل جمعیت شهروندان کانادایی، دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر هستند و پس از اواسط ۲۰ سالگی خود، درآمد بیشتری نیز دارند.

این مطالعه بر اساس داده‌های مالیات بر درآمد سال ۲۰۱۹ انجام شده است که از داده‌های طولی مهاجرتی یا IMDB به دست آمده است. این مطالعه، چشم‌انداز بلندمدتی در مورد خوگیری فرزندان مهاجران با جامعه کانادایی ارائه می‌دهد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مهاجرانی که در کودکی به کانادا مهاجرت کرده‌اند، در مقایسه با کل جمعیت شهروندان کانادایی، بیشتر در دوره‌های دانشگاه‌ها و کالج‌ها شرکت کرده‌اند و از این میان، نرخ مشارکت افراد جوان‌تری که پذیرش گرفته‌اند نیز بیشتر بوده است. همچنین، کودکانی که والدین آن‌ها با برنامه‌های اقتصادی/کاری مهاجرت به کانادا به این کشور آمده‌اند، از سن ۲۵ سالگی به بعد عملکرد بهتری در مقایسه با کل جمعیت کانادایی دارند. سپس از سن ۳۰ سالگی، میانه دستمزد فرزندان خانواده‌های پناهجویان و خانواده‌هایی که از طریق ویزای اسپانسرشیب کانادا اقدام کرده بودند، مشابه با کل جمعیت کانادا بوده است. این نتایج مشابه نتایجی است که اداره آمار کانادا در مطالعه‌ سال مالیاتی ۲۰۱۸ انجام داده بود.

داده‌های سال ۲۰۱۹ کمک می‌کند تا در آماده‌سازی تحقیقات آتی در مورد تاثیر پاندمی کرونا بر فرزندان مهاجران، دوره تطبیق‌دهی و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی آن‌ها در بزرگسالی، تخمین‌هایی زده شود.

مشارکت فرزندان مهاجران در تحصیلات دانشگاهی

افرادی که قبل از سن ۱۵ سالگی همراه با والدین خود به کانادا مهاجرت کرده‌اند، نرخ مشارکت بالایی در تحصیل در کانادا در مقاطع دانشگاهی داشته‌اند. نرخ مشارکت مهاجران ۲۰ ساله‌ای که در کودکی به کانادا مهاجرت کرده‌اند، ۷۰٪ بوده است؛ در حالی که نرخ مشارکت کل جمعیت کانادایی در تحصیلات دانشگاهی ۵۹٪ بوده است. در سن ۲۵ سالگی نرخ مشارکت افرادی که در کودکی به کانادا آمده‌اند ۳۳٪ بوده است؛ در حالیکه نرخ مشارکت کل جمعیت کانادایی در این سن، ۲۷٪ بوده است.

به موازات افزایش سن ورود فرزندان مهاجر به کانادا، نرخ مشارکت آن‌ها در تحصیلات دانشگاهی کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۷٪ مهاجران ۲۰ ساله که قبل از پنج سالگی به کانادا آمده‌اند، وارد دانشگاه یا کالج شده‌اند. نرخ مشارکت افرادی که بین پنج تا نه سالگی وارد کانادا شده‌اند به ۷۲٪ و نرخ مشارکت افرادی که بین ۱۰ تا ۱۴ سالگی به کانادا آمده‌اند به ۶۴٪ کاهش پیدا کرده است. عوامل گوناگونی همچون آمادگی تحصیلی و دانش و تسلط بر زبان‌های رسمی کانادا، بر مشارکت در تحصیلات تکمیلی تاثیر می‌گذارد.

مشارکت در تحصیلات دانشگاهی در بین مهاجران کودک، به وضع اقتصادی-اجتماعی والدین آن‌ها نیز بستگی دارد. از آنجا که کانادا فرآیند خاصی برای گزینش مهاجران کاری دارد، بسیاری از والدین در زمان پذیرش و ورودشان به کانادا، تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند. به همین خاطر مهاجرانی که در کودکی همراه با والدین خود که با برنامه‌های مهاجرت کاری وارد کانادا شده‌اند، در مقایسه با فرزندان مهاجرانی که از طریق سایر برنامه‌های مهاجرتی و به ویژه در اولین سال‌های بزرگسالی وارد کانادا شده‌اند، مشارکت بسیار بیشتری در تحصیلات دانشگاهی دارند.

در سن ۲۰ سالگی، نرخ مشارکت فرزندان مهاجران دسته کاری/اقتصادی در تحصیلات دانشگاهی بیش از ۷۵٪د بوده است. این عدد برای فرزندان خانواده‌های اسپانسر شده حدود ۶۱٪ و برای کل جمعیت کانادا حدود ۵۹٪ بوده است. فرزندان پناهجویان، با حدود ۵۴ درصد، کمترین مشارکت را در تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند.

فرزندان مهاجران دسته اقتصادی بیشترین درآمد را دارند

در سن ۲۰ سالگی، میانگین دستمزد سالانه مهاجرانی که در کودکی وارد کانادا شده‌اند (۱۰,۹۰۰ دلار) در مقایسه با کل جمعیت کانادا (۱۲,۹۰۰ دلار) کمتر بوده است. طبق این مطالعه، علت این امر این است که در این سن، مهاجران به احتمال زیاد دانشجو هستند. در سن ۲۵ سالگی، میانگین دستمزد مهاجران به ۳۱,۵۰۰ دلار رسیده و از کل جمعیت کانادا (۳۰,۲۹۰ دلار) پیشی گرفته است.

هرچند در سن ۲۵ سالگی میانگین دستمزد فرزندان مهاجران برنامه‌های مهاجرت کاری (۳۳,۷۰۰ دلار) نسبت به کل جمعیت کانادا در آن سن (۳۰,۲۹۰ دلار)  ۱۱٪ بیشتر بوده است. میانگین دستمزد مهاجران ۲۵ ساله که در کودکی به عنوان فرزندان خانواده‌های اسپانسرشده به کانادا مهاجرت کرده‌اند، در مقایسه با کل جمعیت کانادا کمتر بوده است.

در سن ۳۰ سالگی، میانگین دستمزد مهاجرانی که به عنوان فرزندان مهاجران کاری/اقتصادی وارد کانادا شده‌اند (۵۵,۵۰۰ دلار) در مقایسه با کل جمعیت کانادا (۴۲,۹۴۰ دلار) ۲۹٪ بیشتر بوده است. درآمد افرادی که در کودکی همراه با خانواده‌های پناهجو به کانادا آمده‌اند (۴۳,۲۰۰ دلار) اندکی از متوسط کانادا بیشتر بوده است و درآمد فرزندان افرادی با خانواده‌های اسپانسر شده به کانادا آمده‌اند حدود ۴۱,۰۰۰ دلار بوده است.

Rate this post

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.